DAR grupy

Dominikańska Akademia Rodzinna – DAR organizuje warsztaty, które umożliwiają odkryć wartość wspólnoty w procesie osobistej przemiany i indywidualnej konfrontacji z tym, co wymaga wsparcia innych. Odkrywanie prawdy, że jeszcze nie wszystko stracone, że nie jestem w tym wszystkim sam, że inni, to również osoby mi życzliwe jest przygodą wartą podjęcia. Również odkrycie, że ja także mogę obdarować innych swoją mądrością i życiowym doświadczeniem jest niezwykle cenne, inspirujące i wyzwalające.

Oferta warsztatów w Aktualnościach.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.