Iwona  Ciszewska

 • Konsultacje psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne
 • Terapia krótkoterminowa osób dorosłych
 • Konsultacje zdrowego stylu życia

Jestem psychologiem, trenerem, trenerem zdrowia.

Prowadzę poradnictwo psychologiczne i terapię krótkoterminową dla osób dorosłych oraz konsultacje w obszarze zdrowego stylu życia. Pracuję w duchu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach- wspólnie szukamy Twojego WAŻNEGO, CHCIANEGO i sposobów na to, jak możesz lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia tu i teraz.

Jestem magistrem sztuki i psychologii. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Psychologii uczyłam się na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a także na Uniwersytecie w Gandawie, poszerzając rozumienie współczesnych zjawisk społecznych: wielokulturowości, globalizacji, migracji. Pracuję z szacunkiem dla wartości i kontekstu klienta. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie behawioralno- poznawczym. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem też trenerem z wieloletnim doświadczeniem pracy w środowisku biznesowym. Ukończyłam Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji. Wspieram swoich klientów w rozwoju osobistym i podnoszeniu kompetencji zawodowych.

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz dwustopniowe szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu klinicznego na oddziale dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin ,,Krok po kroku”. Współpracuję z Centrum Praw Kobiet, wspierając kobiety doświadczające przemocy.

Ze wspólnotą Dominikańską łączy mnie wieloletnie pielgrzymowanie z grupą czarno-białą.

Zapraszam osoby:

 • przeżywające kryzys psychiczny
 • szukające drogi do satysfakcjonujących relacji
 • chcące lepiej poznać swoje emocje i schematy działania
 • zmagające się z depresją, lękiem
 • przeżywające niepokój lub trudności decyzyjne
 • doświadczające przemocy
 • w obliczu ,,przesilenia rodzicielskiego”, wypalenia zawodowego, trudności w łączeniu różnych ról

Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest psychologia zdrowia. Prowadzę warsztaty profilaktyki zdrowotnej. Wspieram też indywidualnie w:

 • procesach regulacji wagi
 • budowaniu zdrowej relacji ze swoim ciałem
 • radzeniu sobie z nadmiernym napięciem i stresem
 • kształtowaniu zdrowych nawyków

Zapraszam osoby somatyzujące, zmagające się z zaburzeniami odżywiania i otyłością.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.