Karolina Rosales

  • Konsultacje psychologiczne.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Jestem psychologiem i konsultantem kryzysowym.

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyłam I stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uzyskałam certyfikat Konsultanta Kryzysowego (Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie) w Akademii IPTK.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Odbyłam roczny staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Od kilku lat współpracuję z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI).

Towarzyszę osobom w stanach kryzysu psychicznego, osobom mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem oraz przeżywającym trudności w relacjach. Wspieram w pogłębianiu kontaktu z własnymi emocjami. Ważny jest da mnie rozwój osobisty i zawodowy. Stale poszerzam swoje umiejętności i wiedzę, by jak najlepiej wspierać swoich klientów. Pracuję z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Pracuję z osobami:

  • Przeżywającymi kryzys psychiczny.
  • Potrzebującymi wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Przeżywającymi trudności w relacjach interpersonalnych.
  • Doznającymi przemocy.
  • Chcącymi lepiej poznać siebie i swoje emocje.
  • Potrzebującymi wsparcia w budowaniu zdrowej relacji ze sobą.
Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.