Małgorzata Szymańska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z zamiłowania i pasji. Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie spotkaniem, przygodą, pasją, wyzwaniem. Pomagam klientom w wypracowaniu pozytywnego stosunku do siebie i życia, w lepszym poznaniu siebie oraz wzbudzeniu motywacji do stawiania czoła trudom i wyzwaniom, które napotkali. Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi pomagając im m.in. w:

  • Rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, radzeniu sobie z zalewającym afektem lub przeciwnie-nieodczuwaniem emocji.
  • Przeżyciu straty (bliskiej osoby, zdrowia, możliwości, przedmiotu).
  • Poszukiwaniu celów życiowych, konsolidowaniu tożsamości lub nadawania nowego kierunku rozwoju.
  • Życiu w pełnej remisji zaburzeń psychicznych (ChAD, schizofrenia).
  • Osobom w depresji – w zrozumieniu przyczyn choroby i prowadzeniu procesu do pełnego zdrowienia.
  • Osobom wysoko wrażliwym – w dobrym dostosowaniu się do świata i radzeniu sobie w codzienności.
  • Przezwyciężaniu trudności w kontaktach interpersonalnych.
  • Rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Pracuję w nurcie integratywnym patrząc na człowieka holistycznie (ciało, psychika, duch). Mojemu rozumieniu klienta i jego trudności najbliższe jest podejście psychodynamiczne uzupełnione koncepcjami psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Wykorzystuję także techniki terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt oraz chrześcijańskiej terapii integralnej (CHTI).

Kwalifikacje oraz wybrane doświadczenie:
✔ Studia Podyplomowe z Psychoterapii, Papieski Wydział Teologiczny
✔ Mgr Społecznej Psychologii Klinicznej na SWPS w Warszawie
Moduły specjalizacyjne: Terapia poznawczo-behawioralna
Stosowana psychologia twórczości

✔ Mgr Italianistyki, Uniwersytet Warszawski
✔ Kurs „Chrześcijańska Terapia Integralna M.M Gajdów”
✔ Instytut Psychiatrii i Neurologii „Oddział Zapobiegania Nawrotom” – staż terapeutyczny
✔ Fundacja eFKropka: Psychoterapeutka – prowadzenie grup integracyjno-aktywizującej dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
✔ Liderka i pomysłodawczyni grupy holistycznego wsparcia psychologiczno-duchowego „Światło w mroku”

✔ Psycholog i trener programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży odznaczony odznaką Przyjaciel dziecka
✔ Współpraca z Warszawskich Domem pod Fontanną – pomoc osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego
✔ Psycholog w Krajowym Ośrodku Adopcyjnym TPD
✔ Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
✔ Szkolenie „Szkoła rodziców i wychowawców”
✔ Warsztat Interwencji Kryzysowej
✔ Trening twórczego rozwiązywania problemów

Prywatnie interesuję się malarstwem Caravaggia, twórczością Marcina Stycznia. W wolnym czasie pływam, chodzę po górach i spotykam się z ludźmi.

Zapraszam do kontaktu.

Publikacje:
„O profilaktyce pod wierchami…”, Świat Problemów.

„ Źródła wiedzy nastolatków o miłości i seksualności”, Świat Problemów.

„ Czy chrześcijanom łatwiej pokonać kryzys psychiczny?”, Czasopismo Dla nas.

„Święci pomocą w ciemnościach”, Biuletyn Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.