Filmoterapia

Filmoterapia przeznaczona jest dla osób, dla których kino i wszystko co jest z nim związane (obraz, muzyka, aktorzy, dialogi, scenariusz), stanowi ważny język komunikacyjny i jest oknem na świat. Uczestnicy filmoterapii powinni również być dojrzałymi w miarę odbiorcami sztuki filmowej, aby zrozumieć fabułę filmu i jego przekaz (młodzież, osoby dorosłe).

Terapia poprzez film jest możliwa dzięki zaangażowaniu się emocjonalnemu widza w świat fikcji filmowej. Pacjent identyfikuje się z bohaterem (bohaterami) i jego historią. Rolą terapeuty jest pomóc w ukierunkowaniu toku myślenia i przepracowania odkrytego problemu. Aby ułatwić pacjentowi zadanie, terapeuta wykorzystuje szereg technik, co sam proces czyni lżejszym i atrakcyjniejszym.

Oglądając sceny, pacjent może dokonywać wyborów, wymyślać inne zakończenie filmu, zmieniać bohaterów lub niektóre fragmenty filmu. Konfrontuje się z filmowymi przeżyciami, dzięki czemu zaczyna lepiej rozumieć doświadczenia z własnego życia. Dlatego ważnym momentem podczas sesji filmoterapii jest rozmowa terapeutyczna. Podczas filmoterapii wykorzystuje się różne gatunki filmowe.

Filmoterapia może być prowadzona indywidualnie lub grupowo (około 15 osób). Grupy są tworzone według wieku uczestników i celów terapeutycznych. Jedna sesja trwa ok. 3 godzin. Okres trwania filmoterapii ustalany jest według indywidualnych potrzeb pacjenta. Filmoterapia grupowa może trwać od 3 do 6 miesięcy. W DARze filmoterapia jest prowadzona dla młodzieży i osób dorosłych.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.