Grupa terapeutyczna prowadzona metodą psychodramy

Dla kogo?

Grupa przeznaczona jest dla osób, które:

 • doświadczają zagubienia, osamotnienia i pustki;
 • chcą lepiej rozumieć swoje uczucia, myśli, reakcje i zachowania;
 • negują własną wartość, albo ich poczucie wartości nie jest trwałe;
 • mają problem w stawianiu granic, wyrażaniu własnych opinii i potrzeb;
 • mają trudność w nawiązywaniu i/lub utrzymywaniu relacji, doświadczają w nich napięcia, sztywności czy zablokowania;
 • pragną doświadczać większej swobody w sobie i w kontakcie z innymi;
 • chcą budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z innymi;
 • chcą w twórczy sposób pracować nad sobą i własną zmianą, w którymś z wyżej wymienionych tematów.

Grupa terapeutyczna daje bezpieczną przestrzeń, by:

 • dzielić się swoimi przeżyciami
 • uczyć się swobodnego wyrażania własnych uczuć i myśli
 • lepiej rozumieć związek pomiędzy własnym czuciem, myśleniem i działaniem
 • poznawać siebie w grupie, dostrzegać niepożądane wzorce własnych zachowań interpersonalnych i pracować nad ich zmianą
 • próbować nowych sposobów nawiązywania relacji i komunikacji z innymi
 • otwierać się na drugą osobę i na budowanie bliskości z poszanowaniem własnych granic oraz potrzeb.

Kiedy

Zaczynamy w październiku 2022, pracujemy do końca czerwca 2023 roku. Spotkania raz w tygodniu, w środy w godzinach 17:00-20:00.

Koszt

150 zł za każde spotkanie.

O metodzie

Psychodrama jest metodą, która pozwala przedstawić własne życie wewnętrzne w zewnętrznej przestrzeni. Daje ona miejsce na spontaniczne działanie, pozwala w twórczy sposób pracować nad zmianą w obrębie własnych reakcji, postaw, nawyków, zachowań i przyjmowanych w życiu ról. Techniki psychodramatyczne mają na celu uwolnienie kreatywnego potencjału, łącząc elementy autorefleksji, autoedukacji i zabawy z indywidualną i grupową pracą terapeutyczną oraz wzajemnym dzieleniem się informacjami zwrotnymi.

Prowadzące

Aleksandra Capiga-Łochowicz – certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, psychodramatystka, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Anna Łoboda – trener i superwizor dramy, liderka bibliodramy wdł. Karty EBN Europejskiego Stowarzyszenia Bibliodramy, psychodramatystka, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.