Indywidualne sesje rozwojowe: ja i relacje

O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem

św. Augustyn z Hippony

Dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom zorientowanym na miłość. Brak relacji z drugim człowiekiem, wewnętrzne blokady otwartości i zaufania w relacjach, są często główną przyczyną trudności emocjonalnych, z którymi warto sobie radzić, gdy pojawiają się ich pierwsze symptomy, sygnały czy kryzysy.

Na indywidualne sesje rozwojowe zapraszamy osoby, które chcą lepiej komunikować się z sobą samym i z innymi ludźmi (żoną, mężem, dziećmi, rodzicami, narzeczoną/narzeczonym, siostrą, bratem, członkami dalszej rodziny itp.). Wspierają w poznawaniu siebie, zobaczeniu, w jaki sposób odnosimy się do samych siebie, i jak to wpływa na relacje z bliskimi osobami. Mają charakter psychoedukacyjny, warsztatowy. Nie są psychoterapią, choć mogą oddziaływać terapeutycznie i prowadzić do odzyskania równowagi emocjonalnej, wewnętrznego spokoju, radzenia sobie ze stresem związanym z konfliktami, poprawy komunikacji w relacjach rodzinnych. Pozwalają przyjrzeć się modelowi budowania relacji, przekonaniom, schematom, nawykom wyniesionym z domu rodzinnego i innych doświadczeń. Budują motywację do podejmowania zmian w sobie, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami i potrzebami. Zmiana u jednej osoby wpływa na zmiany u innych, szczególnie, gdy wprowadzana jest w sposób świadomy, konsekwentny, z uważnością na dobro swoje, jak i bliskich osób. Jeśli nauczymy się traktować siebie z miłością, akceptacją i szacunkiem, takiego samego traktowania doświadczać będziemy w relacjach z innymi.

Zakres pracy, tematy poruszane podczas sesji rozwojowych dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdej osoby, związanych z funkcjonowaniem w relacjach, i ustalane na bieżąco w procesie planowania pracy z mediatorem rodzinnym/terapeutą relacji/trenerem komunikacji.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.