Konsultacja terapeutyczna

Konsultacja terapeutyczna to spotkanie ze specjalistą – terapeutą (psychoterapeutą, terapeutą psychodramy, muzykoterapeutą, filmoterapeutą, terapeutą uzależnień, terapeutą zaburzeń seksualnych itd.), mające na celu poznanie sytuacji problemowej klienta, jego potrzeb i motywacji do podjęcia pracy nad zmianą w określonym celu.

Konsultacja terapeutyczna jest spotkaniem poprzedzającym terapię. Takich rozmów konsultacyjnych może odbyć się kilka.

Konsultacja nie zobowiązuje do dalszej pracy terapeutycznej. Może jednak być początkiem psychoterapii lub innej formy terapii, jeśli taką decyzję podejmie klient.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.