Konsultacje mediacyjne

Konsultacja mediacyjna to indywidualne, jednorazowe spotkanie ze specjalistą – mediatorem rodzinnym. Pozwala podjąć decyzję, z jakiej formy wsparcia można skorzystać w sytuacjach konfliktowych czy kryzysach w związkach, w relacjach małżeńskich i/lub rodzinnych. Daje wgląd w siebie, lepsze zrozumienie własnej perspektywy, spojrzenie z dystansu na emocjonalne reakcje, tak własne, jak i drugiej strony. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie motywacji  i podjęcie autonomicznej decyzji co do kolejnych etapów pracy z problemami w relacjach.

Konsultacja nie zobowiązuje do dalszej pracy z mediatorem ani innymi specjalistami w DAR.

Niemniej dzięki rozeznaniu indywidualnych potrzeb, możliwości , ograniczeń itp., może to być:

  1. Wstęp i przygotowanie do procesu rozwiązywania trudności w relacjach w drodze mediacji. Wtedy w indywidualnych sesjach  konsultacyjnych, zgodnie z zasadą równowagi, biorą udział obydwie strony konfliktu. Spotkania pomagają podjąć dobrowolną decyzję o udziale w mediacji i rozpocząć pracę na wspólnych sesjach mediacyjnych, ustalić z mediatorem ich zasady, częstotliwość itd.
  2. Pomoc dla każdej ze stron konfliktu w rozeznaniu, jakie są źródła sprzeczek, kłótni, zatargów, sporów, braku wzajemnego zrozumienia itd. Gdy trudności dotyczą sfery porozumiewania się, można zdecydować się na wspólne sesje terapii/treningu komunikacji w relacjach dla par.
  3. Wsparcie i motywacja do decyzji o skorzystaniu z indywidualnych sesji rozwojowych: ja i relacje. Szczególnie dotyczy to tych sytuacji, kiedy nie ma zgody drugiej strony na podjęcie mediacji czy treningu komunikacji dla par. Albo gdy podobne trudności pojawiają się w sytuacjach konfliktowych z różnymi osobami. Także wtedy, gdy chcemy sami, ze wsparciem specjalisty ds. komunikacji i rozwiązywania konfliktów, przepracować emocjonalne trudności w relacjach, nauczyć się i doskonalić wspierającą, empatyczną komunikację ze sobą i z innymi ludźmi. 
  4. Inspiracja do znalezienia innej formy pomocy – psychoterapeutycznej, doradczej itp., najbardziej odpowiadającej własnym potrzebom związanym z decyzją o uruchomieniu procesu zmian.
Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.