Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to spotkanie ze specjalistą – psychoterapeutą, psychologiem lub doradcą psychologicznym – mająca na celu poznanie sytuacji problemowej, zorientowaniu się jakie potrzeby ma klient, określeniu najważniejszych dla niego spraw i zagadnień, a następnie rozeznaniu jakie ścieżki pomocy byłyby najbardziej wskazane.

Spotkanie jest zazwyczaj jednorazowe. W efekcie konsultacji klient podejmuje decyzję co dalej. Może zdecydować np. o podjęciu psychoterapii, o wprowadzeniu konkretnych zmian, o których mowa była podczas konsultacji, o skorzystaniu z różnych form rozwoju.

Konsultacja nie zobowiązuje do dalszej pracy psychologicznej. Może jednak być początkiem psychoterapii, jeśli taką decyzję podejmie klient.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.