Muzykoterapia kliniczna

Muzykoterapia kliniczna jest profesjonalną terapią, w której oprócz rozmowy wykorzystuje się muzykę, ruch, głos i różne pomoce artystyczne (instrumenty muzyczne, obrazy, literaturę), w celu poprawy jakości życia psychofizycznego człowieka.

Muzykoterapia nie jest relaksowaniem się przy muzyce, ani słuchaniem muzyki dla poprawienia własnego humoru. Nie jest także zabawą, czy jakąś inną formą rozrywki. Nie jest w żadnym wypadku formą edukacji artystycznej. Pacjent nie musi posiadać słuchu muzycznego, a jedynie lubić i doceniać muzykę będącą wartościowym elementem jego życia.

Głównym atutem muzykoterapii jest łatwość pozytywnego „wzmocnienia” pacjenta, atrakcyjność  sesji terapeutycznych, mocne narzędzie terapeutyczne jakim są przeróżne gatunki muzyki (filmowa, taneczna, klasyczna, jazzowa, rozrywkowa, etniczna itp.), odgłosy akustyczne i proste instrumenty muzyczne oraz włączanie do terapii ruchu ciała i głosu. Okres trwania terapii zależy od przebiegu procesu terapeutycznego i celu terapii. Sesja muzykoterapii trwa 50 minut. Może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. W DARze na muzykoterapię zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. Więcej w artykule…

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.