Pomoc duchowa

„Nie płacz w liście. Nie pisz że los Ciebie kopnął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia.
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”.
ks. Jan Twardowski

Pomoc duchowa jest adresowana do osób, które:

  • przeżywają trudności w wierze,
  • poszukują głębszej więzi z Bogiem,
  • znajdują się w skomplikowanej sytuacji życiowej.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.