Pomoc okołoporodowa

Pomoc okołoporodowa prowadzona jest przez wyspecjalizowanego psychologa i psychoterapeutę z długoletnią praktyką w tej dziedzinie także na oddziałach w szpitalu położniczym. Kierujemy ją szczególnie do osób poszukujących wsparcia i pomocy psychologicznej w zakresie:

  • problemów z poczęciem dziecka
  • trudności w ciąży i lęku przed porodem
  • depresji okołoporodowej
  • przedwczesnego urodzenia dziecka
  • kryzysu adaptacyjnego po porodzie
  • trudności z karmieniem piersią
  • strat prokreacyjnych
  • psychoterapii krótkoterminowej okołoporodowej.

Adresowana jest do osób dorosłych, w tym również par.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.