Pomoc psychoonkologa

„Strach może zabrać cię do niewoli. Nadzieja może cię uwolnić.”

Diagnoza choroby nowotworowej burzy cały dotychczasowy świat zarówno chorego, jak i jego rodziny.

Chorzy doświadczają wielu trudnych emocji:

  • szok, niedowierzenie, że to im się przytrafiło
  • złość na siebie, świat, Boga, los, niesprawiedliwość, bezsilny gniew, żal
  • lęk przed bólem, cierpieniem, skutkami leczenia, przed śmiercią, strach o rodzinę
  • pod wpływem intensywnego, przewlekłego cierpienia stawiają pod znakiem zapytania sens życia.

Przed chorym, jak i jego rodziną pojawia się konieczność przystosowania się do nowej sytuacji. Potrzeba przewartościowania dotychczasowego życia. Zmierzenia z cierpieniem osoby bliskiej i jednocześnie doświadczania własnej bezradności w tym cierpieniu. Zmienia się struktura całej rodziny.

Psychoonkolog może wspomóc:

  • osoby z chorobą nowotworową w odnalezieniu się, poradzeniu sobie  w sytuacji choroby, w rozładowaniu napięć emocjonalnych, w „wygadaniu się”
  • rodzinę chorego w zrozumieniu potrzeb psychicznych chorego, rodzaju wsparcia jakiego on oczekujemy
  • osoby doświadczające żałoby

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.