Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to spotkanie z doradcą psychologicznym/counsellorem skierowane do osób, które doświadczają bieżących problemów życiowych, kryzysów rozwojowych, osobistych wyzwań i które w związku z tym przeżywają dyskomfort psychiczny, mogą odczuwać napięcie, stres, lęk, brak poczucia stanu równowagi, kłopoty w komunikacji z ludźmi, szczególnie z osobami bliskimi, bezradność, poczucie przytłoczenia, brak nadziei na poprawę, niemożność w dostrzeganiu i wyborze rozwiązań.

Doradca psychologiczny pomaga klientowi w rozeznaniu i nazwaniu samego problemu (lub problemów), pomaga odkryć i nazwać klienta zasoby czyli mocne strony, zarówno osobiste, jak i społeczne oraz ułatwić korzystanie z nich. Wspiera odzyskanie równowagi psychicznej, emocjonalnej, a także odkrycie sposobów radzenia sobie z trudnościami, komunikowania się z innymi ludźmi, komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań, wzmacnia osobę i jej samoocenę, a tym samym zdrowie psychiczne.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, nie musi odbywać się regularnie, dostosowane jest do bieżących potrzeb klienta.

W oparciu o artykuł pt. „Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia”, Jan C. Czabała, Roczniki Psychologiczne, 2016, XIX, 3, 519-533.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.