Psychoterapia z elementami dramy

Do drzwi zapukał strach, zaczął krzyczeć i paraliżować „NIE OTWIERAJ SIĘ, SIEDŹ CICHO”; otworzyła mu ODWAGA SERCA, powiedziała cicho „zaufaj mi-przyjrzyj się sobie, pokaż siebie”…i wyszedłem inny.

Terapia z elementami dramy stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej postaci uczuć, problemów, trudności oraz konfliktów w formie obrazowej. Umożliwia spojrzenie z dystansu na własne przeżycia i zachowania. Daje szansę na ponowne przyjrzenie się i  odegranie  wspomnień z  minionych konkretnych zdarzeń, osobistych  dramatów, fantazji, marzeń, snów oraz sytuacji z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości. Role, postaci z wewnętrznego świata powoływane są na scenę, po to, by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia i przełamać powtarzające się schematy zachowań destrukcyjnych. Werbalne oddziaływania psychoterapeutyczne często nie są w stanie przebić się przez ścianę zaprzeczeń do głęboko skrywanych stanów emocjonalnych, stąd poprzez działanie i zaangażowanie całej osoby wraz z jej ciałem można na nowo wyzwolić i odzyskać potencjał twórczy, który pomoże w zwalczaniu trudności i da nadzieję na lepsze funkcjonowanie w życiu.

Artykuł:

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.