Psychoterapia

Psychoterapia to proces, którego doświadczamy we współpracy z psychoterapeutą. Proces ten jest ukierunkowany na zmianę czegoś w naszym życiu. To, co powinno być przedmiotem zmiany, ustalamy podczas konsultacji psychoterapeutycznej, czyli podczas pierwszego lub kilku pierwszych spotkań z psychoterapeutą. Niekiedy są to drobne sprawy, niekiedy ważne lub bardzo ważne. Charakter i poziom tych zmian może być bardzo różny. W trakcie konsultacji ustalamy cel terapii i zasady współpracy. Cel terapii, w trakcie terapii, może być modyfikowany lub uzupełniany.

Finalnie terapia ma prowadzić do zmiany jakości naszego życia, głębszego poznania siebie, i dojrzałego przeżywania codzienności.

Psychoterapia nie jest zjawiskiem magicznym. Nie jest też „operacją” na pacjencie. Wymaga zaangażowania i pracy zarówno ze strony pacjenta, jak i psychoterapeuty. Od tego zależy jej skuteczność. Prawdopodobnie nie będzie bardzo łatwo, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że nie będzie także bardzo trudno.

Psychoterapia indywidualna dorosłych jest adresowana do osób, które:  

 • doświadczają trudności w relacji
 • czują się niewartościowe lub nie dość wartościowi
 • mają poczucie inności, obcości, osamotnienia
 • nie akceptują się lub doświadczają nieakceptacji ze strony innych
 • przeżywają kryzysy zawodowe lub osobiste
 • cierpią z powodu lęku lub innych przeżywanych emocji
 • cierpią z powodu depresji lub innych zaburzeń nastroju
 • odczuwają brak sensu, znaczenia własnego życia
 • nieustannie dokonują wyborów, które mają złe konsekwencje w ich życiu
 • doświadczają przemocy lub agresji, której nie są w stanie się przeciwstawić
 • są sprawcami zachowań przemocowych lub agresywnych i pragną to zmienić
 • cierpią z powodu dolegliwości psychosomatycznych
 • uważają, że mają nieudane życie
 • doświadczyli zdarzeń, sytuacji, które negatywnie wpływają na ich obecne życie.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.