Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna są to indywidualne zajęcia dla dzieci doświadczających trudności w sferze rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Celem terapii jest wspieranie wszystkich sfer, by dziecko rozwijało się harmonijnie. Terapeuta pracuje również nad motywacją i samooceną dziecka. W czasie terapii dziecko ćwiczy funkcje wymagające pracy, nabywa potrzebne umiejętności, uczy się sposobów wspierania samego siebie, zyskuje wiedzę o metodach efektywnej nauki.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.