Terapia/trening komunikacji dla par

Autentyczna relacja nie pozostaje statyczna: raczej dąży do zmiany.

Carl R. Rogers

Terapia/trening komunikacji w relacjach jest propozycją wsparcia i rozwoju dla par, które doświadczając trudności w porozumiewaniu się, chcą poznać i praktykować język miłości, umożliwiający wzajemne zrozumienie, dialog i współpracę.

Oferta tych zajęć skierowana jest do osób, dla których ważne jest budowanie wzajemności i harmonii w relacjach, tworzenie satysfakcjonujących związków, porozumiewanie się w języku miłości, uwzględniającym uczucia i potrzeby oraz pokojowe rozwiązywane konfliktów.

Zapraszamy pary:

  1. planujące zawrzeć związek małżeński;
  2. z różnym stażem trwania związku małżeńskiego;
  3. traktujące relację małżeńską jako powołanie do życia w miłości;
  4. szukające rozwiązań trudnych sytuacji poprzez wprowadzanie zmian w porozumiewaniu się;
  5. pragnące lepiej radzić sobie z emocjami, stresem spowodowanym konfliktami, kryzysami;

„Nie ma nic innego, nic lepszego, nic bardziej radosnego i uszczęśliwiającego niż próba wniesienia swego wkładu w szczęście i dobro innych.” – twierdził dr Marshall B. Rosenberg, twórca metody Nonviolent Communication (w Polsce znanej jako „Porozumienie bez przemocy”).  Warto  zadbać o to, aby umieć radzić sobie z własnymi emocjami, docierać do potrzeb, słuchać siebie i bliskich z empatią. Dzięki wiedzy, umiejętnościom, doskonaleniu kompetencji w zakresie empatycznej komunikacji w relacjach, pokojowego rozwiązywania konfliktów, budowania dialogu i porozumienia, dążenie pary do realizacji powołania do miłości, staje się realne i możliwe w praktyce.

Sesje dla par odbywają się w systemie spotkań co 7 – 14 dni, w terminach ustalonych z mediatorem/terapeutą relacji/trenerem komunikacji. Tematyka spotkań dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej pary.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.