Terapia osób uzależnionych i ich rodzin

Terapia osób uzależnionych

Psychoterapia uzależnienia jest pomocna dla Ciebie jeżeli:

 • odczuwasz cierpienie emocjonalne lub fizyczne spowodowane uzależnieniem od substancji, alkoholu czy nałogowych czynności;
 • jesteś zaniepokojony ilością, sposobem, częstotliwością używania alkoholu, substancji psychoaktywnych, nałogowych czynności;
 • masz poczucie, że przyjmowanie alkoholu i/lub substancji jest sposobem na wypełnienie czasu wolnego, odpoczynek, relaks, radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego;
 • masz przekonanie, że alkohol i/lub substancje „pomagają” w budowaniu relacji i kontaktów z innymi osobami bądź są „dobrym” sposobem by ich unikać;
 • odnosisz wrażenie, że sięganie po alkohol i/lub substancje jest jedynym skutecznym sposobem radzenia sobie z przeżywanymi emocjami;
 • zaczynasz doświadczać różnych konsekwencji, strat nawet minimalnych, ale powstałych w wyniku nadmiernego korzystania z alkoholu, substancji, nałogowych czynności.

Na początku zapraszamy na konsultacje, w trakcie których sprawdzimy co jest trudnością, problemem do pracy. Następnie zdecydujemy jaka forma pracy będzie najbardziej korzystna dla danej osoby. Kolejnym krokiem jest ustalenie kontaktu pracy terapeutycznej.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Długość trwania terapii dostosowana jest indywidualnie do klienta.

Terapia rodzin osób uzależnionych 

Terapia współuzależnienia jest skierowana do osób żyjących w związkach z osobami uzależnionymi.

Jeżeli:

 • twoje życie jest dostosowane lub podporządkowane do zachowań i życia osoby nadużywającej substancji, alkoholu, nałogowych czynności;
 • twoje potrzeby, emocje, cele, plany stały się mniej ważne niż partnera uzależnionego,
 • cierpisz w relacji z osobą uzależnioną;
 • doświadczasz trudności w relacjach z ważnymi dla siebie osobami lub je zupełnie utraciłaś;
 • doświadczasz dolegliwości psychosomatycznych m.in. trudności ze snem, koncentracją, odczuwasz niepokój i lęk, doświadczasz niekontrolowanych wybuchów złości, masz obniżony nastrój, żyjesz w ciągłym stresie;
 • chcesz lepiej poznać siebie i odzyskać wpływ w swoim życiu.

Zapraszamy na konsultacje, w trakcie których wstępnie określimy problem do pracy.  

Kolejnym krokiem jest ustalenie kontraktu pracy terapeutycznej.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Długość trwania terapii dostosowana jest indywidualnie do klienta.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.