Warsztaty

Warsztaty w Dominikańskiej Akademii Rodzinnej to zarówno rozwój, wzbogacanie wiedzy i umiejętności, jak i wsparcie psychologiczne.

  • Osoby doświadczające niepłodności mogą otrzymać wsparcie w trudnej sytuacji niepowodzeń prokreacyjnych podczas kameralnych spotkań dla kobiet. Zapraszamy na warsztaty pt. Nie… Płodność! Wsparcie dla kobiet. Jest to cykl czterech spotkań raz w tygodniu. Odbywają się w ciepłej, serdecznej i kobiecej atmosferze, w której można się podzielić swoimi troskami, otrzymać zrozumienie i realne wsparcie.
    Więcej…
  • Powołani do miłości — grupa kreatywnego rozwoju dla małżeństw.
    Zapraszamy na cykliczne spotkania, dzięki którym poznajemy się, inspirujemy wzajemnie, wzrastamy i rozwijamy się. Rozmawiając, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami, wspieramy się w tym, aby realizować swoje życie i powołanie w zgodzie ze sobą, z ważnymi wartościami, z Bogiem, w relacjach z innymi ludźmi. Więcej…
  • Warsztat Sacrodramy ma na celu wejście w doświadczenie poczucia bezpieczeństwa tak, aby w wolności zacząć postrzegać siebie, swoje potrzeby, emocje, pragnienia oraz doświadczyć autentycznej bliskości z sobą samym i z innymi. Więcej…
  • Psychodrama jest najprostszą formą odblokowania człowieka na poznawanie, rozumienie samego siebie. Pomaga odkryć potrzeby i odnaleźć w sobie najprostsze, najbardziej naturalne odpowiedzi, do których często umysł nie ma dostępu. Pozwala lepiej poczuć się wśród ludzi, wyzwala ze wstydu, pomaga zaakceptować własne ciało. Więcej…
Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.