Agnieszka Macińska

  • spotkania dla mam z małymi dziećmi.

Jestem żoną, mamą i menadżerką domu.

Organizuję spotkania dla mam w ciąży i z małymi dziećmi – Wyspę Skarbów. W ramach działalności grupy wymieniamy się doświadczeniami, budujemy relacje, zdobywamy inspiracje i wiedzę z różnych dziedzin życia od wychowania po duchowość.

Studiowałam Archeologię na UKSW w Warszawie i Ochronę Dóbr Kultury na UMK w Toruniu.

Byłam zaangażowana w  harcerstwo i duszpasterstwo akademickie urządzając m.in. wyjazdy, rekolekcje dla kobiet, akcje ewangelizacyjne, grupy wolontariackie.

Interesuję się duchowością kobiecą i małżeńską. Lubię śpiewać i eksperymentować w kuchni.

Zapraszam mamy w ciąży i z małym dziećmi do 3 lat.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.