Agnieszka Smolińska

 • porada psychologiczna
 • konsultacja terapeutyczna/psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna
 • konsultacje psychologiczne i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • porada psychologiczna i terapia dla osób doznających przemocy.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w procesie certyfikacji), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Certyfikowanym Specjalistą w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (nr 111) nadanym przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .

Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym, jak również systemowym i integracyjnym.  Interesuje mnie „Człowiek jako Osoba” pojmowany holistycznie – zarówno w sferze ducha, psychiki, jak i ciała. Bliskie mi jest patrzenie na człowieka, rodzinę, w duchu „otwartego dialogu”. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. W swojej pracy opieram się na wartościach chrześcijańskich.

Ukończyłam studia z psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale w Sopocie. Ponadto, ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunkach tj: „Studium Terapii i Treningu grupowego”, „Otwarty Dialog i Rozwój Sieci Społecznych w Sytuacji Kryzysu Psychicznego”. Ukończyłam roczne szkolenie dotyczące „Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii”, oraz Studium Terapii Par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii (2024 r.). Regularnie podwyższam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach i superwizjach.

Od  18 lat udzielam pomocy psychologicznej osobom będącym w różnych kryzysach życiowych. Przez wiele lat udzielałam wsparcia i pomocy psychoterapeutycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie, zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując min. w instytucjach tj.: Pomoc Społeczna, Oświata, Ochrona Zdrowia, jak również w organizacjach pozarządowych tj.: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja eFKropka, Stowarzyszenie im. Eleonory Motylowskiej. Przez wiele lat udzielałam pomocy psychologicznej w  Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych m.st. Warszawy (dla dzielnic tj.: Targówek, Mokotów, Ursynów i Wola). Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w placówkach Ochrony Zdrowia tj.: Szpital Bielański, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Onkologii- Instytucie.  W Instytucie Psychiatrii i Neurologii pracowałam na Oddziale Całodobowym F-10 (Zapobiegania Nawrotom), obecnie pracuję w Zespole Psychiatrycznych Poradni Specjalistycznych IPIN.

Zapraszam do kontaktu osoby/pary: 

 • doświadczające różnego rodzaju kryzysów życiowych
 • poszukujące zmiany w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu
 • cierpiące z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych i innych zaburzeń psychicznych
 • z problemami w relacjach interpersonalnych
 • doznające przemocy (aktualnie lub w przeszłości)
 • rodziny lub bliskich osób uzależnionych
 • rodziny osób chorujących psychicznie
 • Konsultuję osoby uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień behawioralnych
 • małżeństwa będące w kryzysie
Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.