Małgorzata Lipka

 • psychoterapia indywidualna dorosłych
 • psychoterapia krótkoterminowa okołoporodowa
 • konsultacje psychologiczne pary
 • konsultacje psychologiczne.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Ukończyłam 4 letnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. W 2008 roku uzyskałam certyfikat w The Brazelton Instytute Harvard Medical School Neonatal Behavioral Assessment Scale. Dodatkowo pracując z kobietami w okresie okołoporodowym w 2010 zdałam egzamin na międzynarodowego konsultanta laktacyjnego (International Board Certified Lactation Consultant). Kształciłam się w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z zaniedbaniami emocjonalnymi, psychicznymi, fizycznymi, doświadczającymi przemocy słownej, seksualnej, fizycznej oraz przeżywającymi straty prokreacyjne. Ukończyłam szkolenie organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie NEST.

Doświadczenie zdobywałam w pracy w jednostkach medycznych – szpitalach ginekologiczno-położniczych (oddziały: położnictwo, ginekologia, neonatologia, oddziały wcześniacze, onkologia).

Brałam udział w projektach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia  w tym dotyczących psychologii prokreacyjnej i depresji w okresie okołoporodowym, w ramach standardu opieki okołoporodowej.

Zapraszam do siebie osoby przeżywające:

Psychoterapia indywidualna dorosłych —

 • kryzysy życiowe
 • lęki,
 • depresja
 • straty
 • brak poczucia sensu życia
 • trudności w relacjach

Psychoterapia krótkoterminowa okołoporodowa —

 • Problemy z poczęciem dziecka
 • Trudności w ciąży i lęk przed porodem
 • Depresja okołoporodowa
 • Przedwczesne urodzenie dziecka
 • Kryzys adaptacyjny po porodzie
 • Trudności z karmieniem piersią

Konsultacje psychologiczne pary —

 • Straty prokreacyjne

Konsultacje psychologiczne —

 • trudności w obszarze psychologicznym
 • poszukujące wsparcia i pomocy psychologicznej

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.