Marek Krysztopik OP

  • pomoc duchowa.

Po studiach polonistycznych wstąpiłem w roku 1999 do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 2006 złożyłem śluby wieczyste i przyjąłem sakrament święceń. Przed przyjazdem na Służew posługiwałem przez 8 lat w Szczecinie i przez 1 rok w Łodzi. Obecnie, oprócz zaangażowania się w DAR, jestem duszpasterzem DROPS-a (duszpasterstwo rodzin), prowadzę kurs przedmałżeński, a także pełnię funkcję asystenta Fraterni bł. Michała Czartoryskiego.

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.