Marta Sowińska

 • konsultacja pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna.

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, terapeutą integracji sensorycznej.

Pomagam rodzicom oraz dzieciom mającym trudności rozwojowe. Doradzam oraz rozwiewam wątpliwości w zakresie prawidłowości rozwoju poznawczego. Konsultuję w zakresie potrzeb sensorycznych. Oferuję jednorazowe konsultacje, jak również wsparcie długofalowe.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, ukończyłam kurs w Centrum Integracji Sensorycznej uprawniający do diagnozy i terapii. Aktualnie studiuję zaocznie na Wydziale Studiów nad Rodziną na UKSW.

Mam doświadczenie pracy terapeutycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracy w szkołach i przedszkolach, szczególnie integracyjnych oraz pracujących metodą Montessori. Wspierałam w codziennym funkcjonowaniu dzieci z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, mające szczególne potrzeby sensoryczne oraz trudności szkolne.

Na spotkanie zapraszam rodziców:

 • mających wątpliwość czy ich dziecko się prawidłowo rozwija lub chcących skonfrontować swoje obawy ze specjalistą
 • którym wydaje się, że ich dziecko jest bardziej/mniej wrażliwe na dotyk, dźwięki lub światło, ma szczególne potrzeby ruchowe, ma problemy z koordynacją lub równowagą
 • których dziecko ma wyjątkowe preferencje sensoryczne
 • widzących, że ich dziecko ma trudności w nauce (w tym również podejrzenia występowania trudności typu dyslektycznego)
 • zauważających u swoich dzieci problemy z koncentracją
 • martwiących się, że dziecko ma problemy z opanowaniem czytania i pisania
 • którzy, wraz ze swoimi dziećmi, szukają drogi do efektywnej nauki
 • których dzieci mają problemy z motywacją do pracy
 • których dzieci mają trudności z samym procesem nauki (organizowanie sobie pracy, zapamiętywanie i dzielenie materiału itp)
 • Zależnie od potrzeb, oferuję również wsparcie terapeutyczne dla dzieci.
Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.