Monika Jędrusiak

  • psychoterapia młodzieży i osób dorosłych
  • terapia par.

Jestem psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie).

Celem mojej pracy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zrozumienia tego, co wpływa na ograniczenie wolności jednostki w postrzeganiu siebie, innych, rzeczywistości i hamuje podejmowanie swobodnych działań dążących do pełnego wyrażenia siebie w kreatywnym i spontanicznym współdziałaniu z innymi. Bliska jest mi idea J.L. Moreno odnosząca się do spotkania (encounter), w którym tkwi uzdrawiająca moc, jeśli jest autentyczne umożliwiające  głęboki kontaktu emocjonalny i intelektualny, co przekłada się  na poczucie zrozumienia i więzi.

Ukończyłam szkolenie z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii (certyfikat 0042). Jestem w trakcie szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyłam wiele szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym: Psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary;  Muzykoterapia u prof J. Moreno; Psychodrama w pracy z urazem; Psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym;  Praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora; Socjometria u Bernda Fichtenhofera; Praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu; Psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke; Monodrama w psychoterapii indywidualnej;  Współczesna psychodrama w pracy z traumą; Choreoterapia I, II stopień; Podstawy Dance Movement Therapy; Depresja oraz inne zaburzenia nastroju  u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia; Stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzmem; Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu; szkolenie na temat Zespołu Aspergera; Profilaktyka uzależnień; Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17. Ukończyłam także studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis.

Współpracowałam z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem Dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka. Prowadziłam grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.  

Jestem autorką warsztatów z sacrodramy i warsztatów dla Rodziców: Jak wychować dziecko na szczęśliwą osobę? Oswoić złość. Jasne zasady i konsekwencje.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń odżywiania,
  • trudności w relacjach,
  • trudności wychowawczych,
  • kryzysów psychotycznych,
  • dolegliwości psychosomatycznych.

Artykuły:

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.