Mediacje dla par/małżeńskie/rodzinne

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Mt 5,9

W ramach mediacji w Dominikańskiej Akademii Rodzinnej oferujemy:

 • konsultacje małżeńskie i rodzinne w sytuacjach konfliktu;
 • pomoc dla rodzin w kryzysie relacji, w trudnościach w porozumiewaniu się;
 • bezstronne i neutralne wsparcie mediatora w sytuacjach, gdy kontakt i bliskość w relacjach rodzinnych są zablokowane;
 • rozwiązywanie konfliktów poprzez umożliwienie uczestnikom mediacji współpracy w szukaniu rozwiązań kwestii spornych.

Mediatorzy w Dominikańskiej Akademii Rodzinnej wspomagają, towarzyszą, dają wsparcie:

 • w wychodzeniu z kryzysów małżeńskich, rodzinnych;
  • we wzajemnym wysłuchaniu, poznaniu i zrozumieniu perspektywy każdego członka rodziny;
 • w stworzeniu przestrzeni dla wyrażenia odmiennych punktów widzenia;
 • w akceptacji różnic i budowaniu współpracy, która pozwala na korzystanie z nich;
 • w wyrażaniu potrzeb i uwzględnianiu ich we wspólnych planach na przyszłość;
 • w wyciągnięciu wniosków z przeszłości i wypracowaniu na tej podstawie pomysłów na to, by w przyszłości nie powtarzać błędów, szkodliwych nawyków i wzorców itp.;
 • w poszukiwaniu tego, na czym można oprzeć satysfakcjonujące współdziałanie;
 • w skupieniu na tym, co ważne i wspólne dla obu stron w budowaniu dobrych relacji;
 • przechodzeniu przez zmiany, które są skutkiem wspólnie podejmowanych decyzji.

Więcej w artykule…

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.