Alicja Kuczyńska-Krata

 • konsultacje mediacyjne indywidualne (konflikty i/lub kryzysy w związkach)
 • konsultacje dla par, małżeńskie i rodzinne
 • konsultacje dla rodziców (problemy w relacjach z dziećmi, trudności wychowawcze, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w zakresie współpracy rodzicielskiej itp.)
 • mediacje dla par, małżeńskie i rodzinne
 • indywidualne sesje rozwojowe: ja i relacje
 • trening budowania relacji dla par
 • porady psychologiczne w zakresie budowania relacji z samym sobą i z innymi itp.
 • warsztaty grupowe (komunikacja empatyczna, rozwiązywanie konfliktów, rozwój osobowy, rozwój w relacjach, wzrastanie w miłości, małżeństwo jako powołanie, umiejętności mediacyjne w pracy z konfliktami rodzinnymi itp.).

„Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji.”Martin Buber

Specjalizuję się w mediacji, wspierającej współpracę i porozumienie w relacjach, uwzględniając potrzeby każdej ze stron, łącząc podejścia: humanistyczne, terapeutyczne i transformatywne. Pracuję również jako psychoedukator, trener indywidualny i grupowy. Jestem propagatorką komunikacji opartej na dialogu i empatii oraz pokojowych metod rozwiązywania konfliktów, bazując m.in. na podejściu Marshalla B. Rosenberga „Nonviolent Communication – NVC” (w Polsce znanym jako „Porozumienie bez Przemocy”).

Wyższe wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami pokierowały mnie w 1998 roku na ścieżkę pomocy stronom w szukaniu rozwiązań sporów. Doświadczenie jako mediator rodzinny, trener umiejętności mediacyjnych i superwizor, zdobywałam pracując w Polskim Centrum Mediacji, w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych, a następnie od 2009 roku w ramach działań prowadzonej przeze mnie Fundacji MEDIARE: Dialog-Mediacja-Prawo. W swoich dokonaniach mam setki godzin wykładów i zajęć ze studentami (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, UKSW), praktycznych kursów kwalifikacyjnych dla mediatorów, szkoleń w zakresie mediacji i komunikacji bez przemocy dla specjalistów (nauczycieli, psychologów, pedagogów, prawników, trenerów itd.). Udzielałam również niejednokrotnie konsultacji specjalistycznych w publikacjach prasowych oraz programach radiowych i telewizyjnych. Od kwietnia 2020 roku jestem współautorką cyklu „SENSytywne rozmowy” w audycji „Nocne światła” Pawła Krzemińskiego na antenie Radia Plus. W moim dorobku znajduje się też wiele publikacji o tematyce psychoedukacyjnej, jak też formy poetyckie, miniatury literackie, opowieści i bajki terapeutyczne.

Moją ofertę kieruję do osób, które chcą żyć w zgodzie ze sobą i innymi. Pomagam i towarzyszę w rozwoju wszystkim, którzy traktują kryzysy, konflikty, bezsilność, cierpienie, doznawane krzywdy w relacjach itp. jako etap własnego rozwoju osobowego i duchowego. Udzielam wsparcia rodzinom i parom na każdym etapie związku – w narzeczeństwie, małżeństwie, w relacjach rodzicielskich, w porozumiewaniu się po rozstaniu/rozwodzie itp. Dostosowuję metody pracy do potrzeb każdego człowieka, pary, rodziny itd. Z uważnością i empatią asystuję w dokonywaniu świadomych wyborów życiowych, zachęcam i motywuję do korzystania z autonomii i wolności w podejmowaniu dobrych decyzji w swoich sprawach.

Główne obszary mojej pracy to:

 • rozwój osobowy w relacjach z samym sobą i z innymi ludźmi
 • budowanie relacji opartych na dialogu, wzajemności i współpracy
 • komunikacja empatyczna (bez przemocy) w związkach
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów w relacjach
 • emocjonalne wzorce reakcji i strategie działania w sytuacjach trudnych
 • trudności i blokady w komunikacji interpersonalnej
 • kryzysy w związkach, rodzinach
 • kryzysy związane z rozstaniem, separacją, rozwodem, utratą partnera
 • problemy rodzicielskie, wychowawcze i konflikty w relacjach z dziećmi
 • współpraca rodzicielska w zakresie opieki i wychowania dzieci po rozstaniach/rozwodach
 • rozwój w zakresie mediacyjnych umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.


Artykuły:

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.