Przybliżyć mediacje…

Mediacja jest procesem opartym na wzajemnym uwzględnieniu potrzeb stron. Mediacja, dzięki temu, że umożliwia wyrażenie i wzajemne zrozumienie potrzeb, daje duże możliwości efektywnej pracy parom w kryzysach małżeńskich i rodzinom w konfliktach. Obecność i działania mediatora, przybliżające uczestnikom mediacji różne punkty widzenia sytuacji spornych, pomagają w przeprowadzeniu trudnych rozmów w sposób bezpieczny, uporządkowany, konkretny, spokojny, tak by zmierzały w kierunku odpowiadających im uzgodnień. Przy czym mediatora obowiązują zasady neutralności i bezstronności. Nie stawia diagnoz, nie wydaje opinii, niczego nie narzuca, nie proponuje, nie udziela rad, nie poucza i nie podejmuje decyzji za swoich klientów. Strony w mediacji – dzięki zasadzie dobrowolności – zachowują więc całkowitą autonomię – dochodzą do zakończenia sporu samodzielnie, zachowując pełną kontrolę nad ostatecznym rezultatem współpracy i treścią porozumienia.

Continue reading „Przybliżyć mediacje…”