Psychika a życie, psychika a zdrowie człowieka

Nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty model czy definicja psychiki. Według tradycyjnej psychologii akademickiej psychika obejmuje procesy poznawcze, emocje, procesy motywacyjneosobowość. W dobie rozwoju psychologii jako nauki, a tym samym przyrostu badań naukowych, nietrudno znaleźć opracowania, teorie, wyniki badań mówiące o wpływie szeroko pojętej psychiki na życie człowieka, a w tym także o związku psychiki ze zdrowiem. Psychiatra Mariusz Wirga opisuje w artykule „Teoria, biologia i terapia w psychoneuroimmunologii”, jak nasze myśli, poprzez uczucia, wpływają na ciało. Wycinkiem psychologii, która opisuje te zależności jest między innymi psychosomatyka. M. Wirga opiera swoją wiedzę w dużej mierze na dokonaniach niejakiego O. Carla Simontona , który badał i dowodził ogromny wpływ psychiki na leczenie nowotworów. Profesor Cezary Szczylik z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie potwierdza: „Pacjent poddany długotrwałemu stresowi i przygnębieniu jest bardziej narażony na postęp raka, ponieważ hormony kory nadnerczy negatywnie wpływają na układ immunologiczny. W efekcie wzrasta wydzielanie kortyzolu, a hormon ten doprowadza do wytworzenia w organizmie stanu „wyczerpania energetycznego”, czyniąc go coraz mniej podatnym na leczenie”.

Continue reading „Psychika a życie, psychika a zdrowie człowieka”